خانه / گواهی پذیرش مقاله

گواهی پذیرش مقاله

پذیرش مقاله از طریق ایمیل به نویسنده مسئول اطلاع رسانی میگردد و تا یک هفته نسبت به پرداخت هزینه فرصت داده میشود و پس از پرداخت هزینه تا کمتر از 48 ساعت گواهی پذیرش مقاله صادر و  به ایمیل نویسنده ارسال میگردد

 

 

هزینه دریافتی صرف هزینه های سایت، ویراستاری، انتشار، نمایه سازی، داوری و صدور گواهی میگردد