خانه / گواهی پذیرش مقاله

گواهی پذیرش مقاله

پذیرش مقاله از طریق ایمیل به نویسنده مسئول اطلاع رسانی میگردد و پس از واریز وجه گواهی پذیرش مقاله به ایمیل نویسنده ارسال میگردد

 

 

هزینه دریافتی صرف هزینه های سایت، ویراستاری، انتشار، نمایه سازی، داوری و صدور گواهی میگردد