خانه / Files / 1-1400مقاله-از-پایان-نامه-مولفه-استعداد.docx

1-1400مقاله-از-پایان-نامه-مولفه-استعداد.docx

درباره‌ی الهام بادی

الهام بادی
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم